Akhir Pekan yang Magis di Wide Open Space Festival

Tiga hari yang sangat membahagiakan.. Tiga hari di mana gua bertemu dan bercengkrama dengan orang-orang yang unik.. Tiga hari yang sangat magis.. “Heey, where are you going? The festival is still on!” Ujar Anna ketika gua hendak pamit. “And it’s still dark? The bonfire… Continue Reading